Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-08 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:20

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:20
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-37 OBS (f.d. BoU:s sessionssal) Information av Riksrevisor Karin Lindell, Riksrevisionen om 1. framställningen angående lönebidrag till ...

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet
-GU-

3. Justering av bet. 2007/08:AU7 Ett starkare skydd mot diskriminering
-GU-

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (tisdagen den 20 maj kl. 11.00)Bilagor


Punkt 3 Utkast till bet. 2007/08:AU7
Punkt 5 Protokoll 2007/08:19 (skickas elektroniskt)