Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-22 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:22

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:22
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet
-GU-

3. Behandling av propositionerna 2007/08:149 Ledighet med vårdnadsbidrag och 2007/08:151 Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete (bet. 2007/08:AU10)
-GU-

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (tisdagen den 3 juni kl. 11.00)

Bilagor


Punkt 3 PM (kompletteras när motionstiden löpt ut onsdagen
den 21 maj kl. 16.30)
Punkt 5 Protokoll 2007/08:21 (skickas elektroniskt)