Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2007-12-13 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2007/08:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet
-GU-

3. Justering av bet. 2007/08:AU3 Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
-EMD-

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (ingen tidpunkt bestämd)

Bilagor


Punkt 3 Utkast till bet. 2007/08:AU3
Punkt 5 Skickas elektroniskt