Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-12 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:17

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:17
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet
-GU-

3. Behandling av proposition 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning och följdmotioner, för yttrande till FiU
(yttr. 2008/09:AU6y)
-LD-

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (tisdagen den 17 februari kl. 11.00)

Bilagor


Punkt 3 PM + motioner (motioner endast till ledamöter och i
utskottet verksamma suppleanter)
Punkt 5 Protokoll 2008/09:15 (endast elektroniskt)