Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-19 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:19

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:19
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-38 1. EU-information och överläggning med regeringen, se vidare nedan 2. Information (kl. 10.30 ca) från SCB om arbetsmarknadsstatistiken

Föredragningslista

1. Överläggning med regeringen (statssekreterare Eva Uddén Sonnegård) om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (KOM(2008) 867 slutlig)

2. Kanslimeddelanden
-GU-

3. Avrapporteringar

4. Justering av protokoll

5. Inkomna skrivelser

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde (tisdagen den 24 februari kl. 11.00)

BilagorEU-överläggning och information

Kansli-PM, märkt 0

Punkt 1 (Överläggning)

1a RK:s faktapromemoria Revidering av förordningen om Globaliseringsfonden (2008/09:FPM67), märkt 1

1b Kommissionens förslag om ändring av förordning om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, KOM(2008) 867 slutlig, märkt 2

1c Utskottet för sysselsättning och sociala frågor, EP, förslag till betänkande, 2008/0267 (COD), märkt 3

1d EGF-förordningen, nr 1927/2006 (skickas endast elektroniskt)

EU-information (skickas endast elektroniskt)

a RK:s faktapromemoria Ändringar i
strukturfondsförordningarna (2008/09:FPM55)

b Kommissionens förslag om ändring av förordning om
Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden i
fråga om vissa bestämmelser om den
ekonomiska förvaltningen, KOM(2008) 803 slutlig

c Kommissionens förslag om ändring av förordning om
Europeiska socialfonden för att utöka
typerna av utgifter som berättigar till stöd från fonden,
KOM(2008) 813 slutlig

d Förordningarna, nr 1081/2006 och nr 1083/2006

Punkt 4

Protokoll 2008/09:17 (endast elektroniskt)