Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-19 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:22

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:22
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-38 Information från ledamoten i Europaparlamentet Jan Andersson, ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala frågor (kl. 10.00 ...

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
1a Information om den s.k. 75-dagars regeln i arbetslöshetsförsäkringen
-GU- och -AOA-

2. EU-information från kansliet
-GU-

3. Fråga om att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:138 Elevers och studerandes medverkan i arbetsmiljöarbetet, m.m. och ev. följdmotioner (omedelbar justering)

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (tisdagen den 24 mars kl. 11.00)

Bilagor


Punkt 5 Protokoll 2008/09:21 (endast elektroniskt)