Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-26 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:24

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:24
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-38 Information från SKL respektive Kommunal

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet
-LD-

3. Avrapporteringar

4. Justering av protokoll

5. Inkomna skrivelser

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde (tisdagen den 31 mars kl. 11.00)

Bilagor


Punkt 4 Protokoll 2008/09:23 (endast elektroniskt)