Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-16 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:27

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:27
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet
-LD-

3. Behandling av proposition 2008/09:127 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, m.m. och motion med anledning av propositionen (bet. 2008/09:AU10)
-GU-, -LD-, -AOA-

4. Fråga om eventuellt yttrande över proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar och eventuella motioner med anledning av propositionen (motionstiden går ut 15 april)
-EMD-

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (tisdagen den 21 april kl. 09.30. OBS! Tiden)

Bilagor


Punkt 3 PM och motion (endast till ledamöter och i utskottet verksamma suppleanter)
Punkt 4 Utdrag ur propositionen (endast till ledamöter och i utskottet verksamma suppleanter); eventuella följdmotioner skickas elektroniskt under onsdagen