Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2009-05-14 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:32

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:32
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Information från ILO-kommitténs arbetstagarledamöter,
Lars Bengtsson, TCO, och Ulf Edström, LO

2. Kanslimeddelanden
-GU-

3. EU-info från kansliet
-GU-

4. Reseberättelse från arbetsmarknadsutskottets studieresa till Slovenien i maj 2008 för godkännande och överlämnande till riksdagsstyrelsen
-AOA-

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (tisdagen den 19 maj kl. 11.00)

Bilagor


Punkt 4 Reseberättelse från arbetsmarknadsutskottets studieresa
till Slovenien i maj 2008 (endast till ledamöter och i
utskottet verksamma suppleanter)
Punkt 6 Protokoll 2008/09:31 (skickas elektroniskt)