Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2009-10-15 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-38 Information från statssekreterarna Bettina Kashefi, Socialdepartementet, och Eva Uddén Sonnegård, Arbetsmarknadsdepartementet, om stöd ...

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-info från kansliet
-GU-

3. Avrapporteringar

4. Justering av protokoll

5. Inkomna skrivelser

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde (tisdagen den 20 oktober kl. 11.00)

Bilagor


Punkt 4 Protokoll 2009/10:1 (endast elektroniskt)