Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2009-10-22 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Information av generaldirektör Anne-Marie Qvarfort åtföljd av Kristian Persson och Ingrid Boström, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

2. Kanslimeddelanden
-GU-

3. EU-information från kansliet
-GU-

4. Behandling av proposition 2009/10:7 Vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen och följdmotion (bet. 2009/10:AU3)
-GU-

5. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:4 En förenklad semesterlag, m.m. och följdmotion
(bet. 2009/10:AU4)
-EMD-

6. Fråga om mottagande av motionerna 2008/09:Kr8 (s) och 2008/09: Kr9 (s) yrk. 2 från kulturutskottet
-GU-

7. Avrapporteringar

8. Justering av protokoll

9. Inkomna skrivelser

10. Övrigt

11. Nästa sammanträde (tisdagen den 3 november kl. 11.00)

Bilagor


Punkt 4 PM, motion 2009/10:A5 och yttrande 2009/10:KU3y
Punkt 5 PM och motion 2009/10:A4 (endast elektroniskt)*
Punkt 6 Motionerna 2008/09:Kr8 och 2008/09: Kr9
(endast elektroniskt)
Punkt 8 Protokoll 2009/10:4 (endast elektroniskt)