Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2009-11-05 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Kanslimeddelanden
-GU-

2. EU-information från kansliet
-GU-

3. Justering av bet. 2009/10:AU4 En förenklad semesterlag, m.m.
-EMD-

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (tisdagen den 10 november kl. 11.00)

Bilagor


Punkt 3 Utkast till bet. 2009/10:AU4
Punkt 5 Protokoll 2009/10:6 (skickas elektroniskt)