Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2010-12-02 kl. 10:00

Utskottsmöte 2010/11:14

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:14
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Information av Riksbanken, vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak (kl. 10.00)

2. Överläggning om EU-kommissionens initiativ (kl.10.30 ca)
En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen,KOM(2010) 682 slutlig

3. Kanslimeddelanden
-GU-

4. EU-information från kansliet

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (tisdagen den 7 december kl. 11.00)

Bilagor


Kalendarium
Punkt 2 PM från Arbetsmarknadsdepartementet 2010-11-29
Punkt 6 Protokoll 2010/11:13 (endast elektroniskt)