Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2011-01-27 kl. 10:00

Utskottsmöte 2010/11:18

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Information med anledning av proposition 2010/11:42
Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

a) från Datainspektionen (kl. 10.00)

b) från Arbetsförmedlingen (kl. 10.15 ca)

2. Kanslimeddelanden
(Information om EUMOT-utredningen)
-GU-

3. EU-information från kansliet

4. Avrapporteringar

5. Justering av protokoll

6. Inkomna skrivelser

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde (tisdagen den 1 februari kl. 11.00)

Bilagor


Kalendarium
Punkt 5 Protokoll 2010/11:17 (endast elektroniskt)