Arbetsmarknadsutskottets sammanträde Torsdag 2010-11-04 kl. 10:00

Utskottsmöte 2010/11:6

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:6
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 5-38

Föredragningslista

1. Information av Medlingsinstitutet (kl. 10.00)

2. Information av Arbetsmiljöverket (kl. 10.30 ca)

3. Kanslimeddelanden
-GU-

4. EU-information från kansliet

5. Avrapporteringar

6. Justering av protokoll

7. Inkomna skrivelser

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde (tisdagen den 9 november kl. 11.00)

Bilagor


Kalendarium
Punkt 6 Protokoll 2010/11:5 (endast elektroniskt)