Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:AU201603031000 Torsdag 2016-03-03 kl. 10:00

Torsdag 2016-03-03 kl. 10:00

Planerat sammanträde

Arbetsmarknadsutskottet

Datum och tid: Torsdag 2016-03-03 kl. 10:00
Plats: RÖ5-38