Bostadsutskottets sammanträde Tisdag 2002-04-16 kl. 10:30

Utskottsmöte 2001/02:28

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2001/02:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:28
Datum och tid: 10:30
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden 2001 om indelnings- och länsstyrelsefrågor (JB)

3. Föredragning av skrivelse 2001/02:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (LO)

4. Kl. 11.00 Uppvaktning av företrädarna för Älmhults kommun Bengt Wäreborn (c), kommunstyrelsens ordf.
Leif Johansson (m), kommunstyrelsens 1:e vice ordf.
Monica Haider (s), kommunstyrelsens 2:e vice ordf.
Per Olof Andersson, vd Älmhultsbostäder AB
Bo Bergsjö, kanslichef

5. Frågan om att föreslå Riksdagens revisorer granskningsärenden (JB)

6. Anmälan av till utskottet från socialförsäkringsutskottet överlämnade motionsyrkanden (JB)

7. Frågan om en studieresa till Lettland (JB)

8. Ev. övriga frågor

Bilagor


Motioner om indelnings- och länsstyrelsefrågor (till punkt 2)
PM 23: Motioner om indelnings- och länsstyrelsefrågor (till punkt 2)
PM 24: Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (till punkt 3)
Anmälan till utskottets vårfest