Bostadsutskottets sammanträde Tisdag 2003-04-01 kl. 11:00

Utskottsmöte 2002/03:22

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2002/03:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:22
Datum och tid: 11:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2002/03:21

2. Justering av betänkande 2002/03:BoU7 Hyresrätt m.m. (BB)

3. Justering av betänkande 2002/03:BoU8 Fastighetsrättsliga frågor (LO)

4. Ev. övriga frågor

Bilagor


Utkast till betänkande 2002/03:BoU7 (till punkt 2)
Utkast till betänkande 2002/03:BoU8 (till punkt 3)