Bostadsutskottets sammanträde Tisdag 2003-06-03 kl. 10:00

Utskottsmöte 2002/03:28

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2002/03:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:28
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37

Föredragningslista

1. Redovisning av frågor om bostadsbidragen av företrädarna för socialdepartementet, statssekreterare Staffan Bengtsson samt departmentssekreterarna Catharina Bäck och Sara Örnhall-Ljungh

2. Justering av protokoll 2002/03:27

3. Ev. övriga frågor

Bilagor


PM: Vissa ställningstaganden från bostadsutskottet avseende bostadsbidragen (till punkt 1)
Socialdepartementets rapport: Analys av bostadsbidrag (till punkt 1)
Socialdepartementets promemoria: Förmögenhets betydelse för sociala förmåner (till punkt 1)