Bostadsutskottets sammanträde Tisdag 2005-11-08 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:6

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2005/06:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:6
Datum och tid: 11:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:5

2. Föredragning av förslag i budgetpropositionen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt motioner om anslag m.m. (JB, AL)

3. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden om bostadspolitikens inriktning m.m. (JB, AL)

4. Ev. övriga frågor.

Bilagor


PM 9: Anslag inom utgiftsområde 18 för 2006 samt förslag om bostadsbidrag efter 2006 (till punkt 2)
Motioner om anslagen inom uo18 (till punkt 2)
PM 10: Bostadspolitikens inriktning m.m. (till punkt 3)
Skrivelse (RD 200-682-05/06) från Jonas Morian, Svensk Turism AB, inbjudan till Turistriksdag 2006