Bostadsutskottets sammanträde Tisdag 2005-11-15 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:8

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2005/06:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:8
Datum och tid: 11:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:7.

2. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:175 Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället jämte motion. Med anledning av att trafikutskottet berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen och motionen i de delar som berör utskottets beredningsområde (JB).

3. Fråga om att ta emot motion 2005/06:MJ594 yrkande 24 från miljö- och jordbruksutskottet. Omedelbar justering av paragrafen (JB).

4. Ev. övriga frågor.

Bilagor