Bostadsutskottets sammanträde Tisdag 2005-11-29 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:10

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2005/06:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:10
Datum och tid: 11:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37

Föredragningslista

1. Föredragning om arbetet med mål- och resultatstyrning vad avser politikområdet Regional samhällsorganisation av företrädarna för Finansdepartementets länsstyrelseenhet, departementsrådet Barbro Rohdin samt departementssekreterarna Karin Hååg och Bo Petersson.

2. Justering av protokoll 2005/06:9

3. Justering av betänkande 2005/06:BoU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande (JB/AL)

4. Fråga om att ta emot motion 2005/06:MJ230 från miljö- och jordbruksutskottet. Omedelbar justering av paragrafen (JB)

5. Ev. övriga frågor

Bilagor


1. Utkast till betänkande 2005/06:BoU1 (till punkt 3)