Bostadsutskottets sammanträde Tisdag 2006-01-24 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:12

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2005/06:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:12
Datum och tid: 11:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37

Föredragningslista

1. Föredragning av Boverkets rapport Många mål - få medel av Ulrika Hägred, Boverket

2. Justering av protokoll 2005/06:11

3. Fortsatt föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden 2005 om plan- och byggfrågor (SB/AL)

4. Ev. övriga frågor

Bilagor


Boverkets rapport: Många mål - få medel