Bostadsutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-07 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:16

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2005/06:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:16
Datum och tid: 11:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:15

2. Justering av betänkande 2005/06:BoU6 Hyresrätt och bostadsrätt (BB)

3. Föredragning av proposition 2005/06:78 Allmänna vattentjänster jämte motioner (SB)

4. Föredragning av framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid jämte motioner. Med anledning av att konstitutionsutskottet berett övriga utskott att yttra sig (JB)

5. Övriga frågor

Bilagor


1.Utkast till betänkande 2005/06:BoU6 (till punkt 2)
2. PM15 Allmänna vattentjänster (till punkt 3)
3. Proposition 2005/06:78 Allmänna vattentjänster (till punkt 3)
4. Motioner Bo9 och Bo10 (till punkt 3)
5. PM16 Riksdagen i en ny tid (till punkt 4)
6. Utdrag ur framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid (till punkt 4)
7. Motioner K4-K10 väckta med anledning av framställning 2005/06:RS3 (till punkt 4)
8. Inbjudan till frukostmöte hos Betongforum (till punkt 5)

länk till bilagorna: BoU - Utskottsmtr