Bostadsutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-28 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:19

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2005/06:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:19
Datum och tid: 11:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Information om INSPIRE-direktivet m.m. av Margareta Lindquist, Lantmäteriverket och Monica Lagerqvist Nilsson, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

2. Ev. övriga frågor

Bilagor