Bostadsutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:25

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2005/06:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:25
Datum och tid: 11:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:24

2. Föredragning av förslag i den ekonomiska vårpropositionen (prop. 2005/06:100) om tilläggsbudget för 2006 jämte motion. Med anledning av att finansutskottet berett övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig (JB)

3. Föredragning av skrivelse 2005/06:101 Årsredovisning för staten 2005. Med anledning av att finansutskottet berett övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig (JB)

4. Information från företrädare för VVS-Installatörerna

5. Ev. övriga frågor

Bilagor


PM 22: Tilläggsbudget för 2006 - utgiftsområde 18 (till punkt 2)
PM 23: Årsredovisning för staten 2005 (till punkt 3)