Bostadsutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:26

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2005/06:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:26
Datum och tid: 11:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:25

2. Justering av yttrande 2005/06:BoU5y Tilläggsbudget för år 2006 - utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande (JB)

3. Ev. övriga frågor

Bilagor


Utkast till yttrande 2005/06:BoU5y (till punkt 2)
Skrivelse (RD 200-3308-05/06) från Naturskyddsföreningen i Dalarna angående elcertifikatsystemet för vattenkraften m.m.