Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2003-03-20 kl. 10:00

Utskottsmöte 2002/03:21

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2002/03:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:21
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37

Föredragningslista

1. Redovisning av arbetet i Lantmäteriutredningen av Jane Cederqvist, ordförande, Mattias Jarl, huvudsekreterare samt Margareta Lindquist, sekreterare

2. Justering av protokoll 2002/03:20

3. Frågan om ev. yttrande till socialutskottet över regeringens skrivelse 2002/03:25 Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för handikappolitiken jämte motion 2002/03:So23 yrkande 15. Med anledning av att socialutskottet har berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig. (JB)

4. Ev. övriga frågor

Bilagor


Lantmäteriutredningens direktiv (dir.2002:86) (till punkt 1)
PM 15: Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för handikappolitiken (till punkt 3)
Anmälningsblankett till studiebesök hos NCC torsdagen den 3 april kl 09.00
Anmälningsblankett till sammankomst med Fastighetsägarna onsdagen den 9 april kl 18.30