Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2003-04-10 kl. 10:00

Utskottsmöte 2002/03:23

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2002/03:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:23
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2002/03:22

2. Föredragning av skrivelse 2002/03:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Med anledning av att konstitutionsutskottet anmodat övriga utskott att yttra sig (JB).

3. Utskottets fortsatta arbete med uppföljning och utvärdering (AL)

4. Ev. övriga frågor

Bilagor


PM 16: Regeringens behandling av riksdagens skrivelser (till punkt 2)
PM: Insatser avseende uppföljning och utvärdering (till punkt 3)