Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2004-11-11 kl. 10:00

Utskottsmöte 2004/05:4

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2004/05:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:4
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2004/05:3

2. Föredragning av förslag i budgetpropositionen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt motioner om anslag m.m. (JB, AL)

3. Fråga om att från miljö- och jordbruksutskottet motta regeringskansliets faktapromemoria 2004/05:FPM10 INSPIRE - en infrastruktur för geografisk information i Europa (JB)
(omedelbar justering av paragrafen)

4. Anmälan av regeringskansliets faktapromemoria 2004/05:FPM16 Temainriktad strategi för stadsmiljö (JB)

5. Utskottets medverkan i framtidsdagarna våren 2005 m.m. (JB)

6. Ev. övriga frågor

Bilagor


FPM6: Anslag till bostadsbidrag, lantmäteriet, Byggkostnadsforum, länsstyrelserna m.m. (till punkt 2)
FPM7: Anslag inom utgiftsområde 18 samt förslag om bostadsfinansiering, studentbostäder m.m. (till punkt 2)
FPM8: Bostadspolitikens inriktning m.m. (till punkt 2)
FPM9: Förslag om bostadspolitikens inriktning vad gäller bostadsfinansiering samt studentbostäder och äldres boende (till punkt 2)
Motioner om anslagen inom uo18, bostadsfinansiering, studentbostäder och bostadspolitikens inriktning (till punkt 2)
Regeringskansliets faktapromemoria 2004/05:FPM10 (till punkt 3)
Regeringskansliets faktapromemoria 2004/05:FPM16 (till punkt 4)
Global Tennant, oktober 2004
Program för bostadsutskottets offentliga utfrågning