Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2005-09-22 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:1

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2005/06:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:1
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2004/05:25

2. Fråga om att - under förutsättning av bostadsutskottets medgivande - ta emot den av miljö- och jordbruksutskottet överlämnade motion 2004/05:MJ38 yrkandena 97 och 98 (JB)
Omedelbar justering av paragrafen.

3. Föredragning av proposition 2004/05:150 Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag jämte följdmotioner. Med anledning av att miljö- och jordbruksutskottet berett bl.a. bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen samt motioner i de delar som berör utskottets beredningsområde (LO)

4. Föredragning av proposition 2004/05:171 En ny lag om lägenhetsregister jämte följdmotioner. Med anledning av att finansutskottet berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen samt motioner i de delar som berör utskottets beredningsområde (AL)

5. Arbetet i utskottet under inledningen av hösten (JB)

6. Ev. övriga frågor


Bilagor


Proposition 2004/05:150 Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag (till punkt 3)
PM 2005/06:1 Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag prop. 2004/05:150 (till punkt 3)
Följdmotioner väckta med anledning av prop. 2004/05:150 (till punkt 3)
Yttrande 2001/02:BoU3y (till punkt 3)
Proposition 2004/05:171 En ny lag om lägenhetregister (till punkt 4)
PM 2005/06:2 En ny lag om lägenhetregister prop. 2004/05:171 (till punkt 4)
Följdmotioner väckta med anledning av prop. 2004/05:171 (till punkt 4)
PM: Arbetet i bostadsutskottet inledningen av hösten 2005 (till punkt 5)
Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 2004/05
Skrivelse (RD 200-78-05/06) från M Bjälkenfjord angående lägenhetsregister