Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2006-01-19 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:11

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2005/06:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:11
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Information om SL:s syn på konflikter mellan spårbunden lokaltrafik och bostadsbyggande m.m. av Kenneth Skoglöf, gruppchef och biträdande avdelningschef, Ann-Sofie Chudi, avdelningschef samt Bo Lönnemyr, miljöingenjör från SL Infrateknik AB

2. Justering av protokoll 2005/06:10

3. Föredragning av förslag i Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Boverkets och länsstyrelsernas roll i den fysiska planeringen jämte följdmotioner samt motioner från allmänna motionstiden 2005 om plan- och byggfrågor (SB/AL)

4. Information om INSPIRE-konferensen den 2-4 april i Gävle (JB/BB)

5. Ev. övriga frågor

Bilagor


Skrivelse från SL Infrateknik AB (till punkt 1)
Redogörelse 2005/06:RRS7 (till punkt 3)
PM 2005/06:12 Planfrågor (till punkt 3)
PM 2005/06:13 Byggfrågor (till punkt 3)
Motioner om plan- och byggfrågor samt följdmotioner (till punkt 3)
Inbjudan och enkät avseende möte med Stockholms Byggmästareförening
Skrivelse (RD 200-1639-05/06) från Jan Fristeg angående hyresrätt, bostadsbidrag m.m.