Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-09 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:14

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2005/06:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:14
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:13.

2. Justering av betänkande 2005/06:BoU7 Plan- och byggfrågor (AL/SB)

3. Föredragning av under motionstiden 2005 väckta motioner om hyresrätts- och bostadsrättsfrågor (BB)

4. Fråga om mottagande av motion 2005/06:MJ240 från KrU (JB)

5. Ev. övriga frågor

Bilagor


1. Utkast till betänkande BoU7 (till punkt 2)
2. Motioner om hyresrätts- och bostadsrättsfrågor (till punkt 3)
3. PM 11: Hyresrätt och bostadsrätt m.m. (till punkt 3)
4. Motion (till punkt 4)