Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-23 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:15

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2005/06:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:15
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:14

2. Fråga om att från finansutskottet ta emot Riksrevisionens redogörelse 2005/06:RRS14 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående marklösen jämte motion 2005/06:Fi7 yrkandena 1-6 samt 8 (JB)

3. Justering av betänkande 2005/06:BoU5 Fastighetsrättsliga frågor (JB)

4. Information om arbetet i bostadsutskottet under fortsättningen av våren 2006 (JB)

5. Information om INSPIRE-konferensen (JB)

6. Ev. övriga frågor

Bilagor


Utkast till betänkande BoU5 (till punkt 3)
PM: Arbetet i bostadsutskottet våren 2006 (till punkt 4)
Preliminärt program för INSPIRE-konferensen (till punkt 5)
Anmälningsblankett till INSPIRE-konferensen (till punkt 5)
Inbjudan (RD 012-2171-05/06) till konferensen "Fifth Regional Forum of the Global Parliamentarians on Habitat - Europe"
Inbjudan (RD 012-2180-05/06) till konferensen "Urban Futures 2.0", arrangerad av EU-kommissionen, regeringen och Stockholms stad
Skrivelse (RD 200-2272-05/06) från Dan Burman angående hemlöshet m.m.
Skrivelse (RD 200-4695-04/05) från Bengt Ymén angående samfälligheter m.m.