Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-16 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:17

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2005/06:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:17
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37

Föredragningslista

1. Synpunkter på propositionen om reformerad hyressättning av representanter för Fastighetsägarna: Per-Åke Eriksson, vd och Rune Thomsson, chefsjurist, och för Hyresgästföreningen: Barbro Engman, ordförande och Pär Svanberg,bostadspolitisk chef

2. Justering av protokoll 2005/06:16

3. Föredragning av under den allmänna motionstiden 2005 inkomna motioner om bostadsförsörjningsfrågor (AL)

4. Frågan om deltagande i en förberedande parlamentarikerkonferens om Habitat i Haag den 12-13 maj 2006 (JB)

5. Ev. övriga frågor

Bilagor


1. Motioner om bostadsförsörjningsfrågor (till punkt 3)
2. PM 2005/06:12 Bostadsförsörjningsfrågor