Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-23 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:18

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2005/06:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:18
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37

Föredragningslista

1. Synpunkter på propositionen om reformerad hyressättning av Bengt-Owe Birgersson samt Jörgen Mark-Nielsen från SABO

2. Justering av protokoll 2005/06:17

3. Föredragning av remissyttranden över Riksdagskommitténs förslag Riksdagen i en ny tid (JB)

4. Justering av yttrande 2005/06:BoU4y Riksdagen i en ny tid (JB)

5. Föredragning av proposition 2005/06:80 Reformerad hyressättning m.m. jämte motioner (BB)

6. Övriga frågor

Bilagor


1. PM: Remissyttranden över Riksdagen i en ny tid (till punkt 3)
2. Utkast till yttrande 2005/06:BoU4y (till punkt 4)
3. Motioner om hyressättningsfrågor (till punkt 5)
4. PM 2005/06:18 Reformerad hyressättning (till punkt 5)
5. Proposition 2005/06:80 Reformerad hyressättning (till punkt 5)
6. PM Fråga om kommunal förmedling av bostäder byggda med investeringsstöd

BoU - Utskottsmtr