Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2005-09-29 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2005/06:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:1

2. Justering av yttrande 2005/06:BoU2y En ny lag om lägenhetsregister (AL)

3. Ev. övriga frågor

Bilagor


Utkast till yttrande 2005/06:BoU2y (till punkt 2)
Information om parlamentarikerkonferens om Habitat