Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-30 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:20

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2005/06:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:20
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokollen 2005/06:18 och 19

2. Justering av betänkande 2005/06:BoU8 Allmänna vattentjänster (SB)

3. Information om arbetet i bostadsutskottet under fortsättningen av våren 2006 (JB)

4. Ev. övriga frågor

Bilagor


1. Utkast till betänkande 2005/06:BoU8 (till punkt 2)
2. Inbjudan till sammanträffande med Fastighetsägarna den 26 april samt anmälningsblankett