Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-06 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:21

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2005/06:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:21
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:20

2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden 2005 om naturresursfrågor och vattenrätt (SB)

3. Ev. övriga frågor

Bilagor


Motioner om naturresursfrågor och vattenrätt (till punkt 2)
PM 19: Naturresursfrågor och vattenrätt (till punkt 2)