Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-20 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:22

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2005/06:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:22
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:21

2. Justering av betänkande 2005/06:BoU11 Naturresursfrågor och vattenrätt (SB)

3. Justering av betänkande 2005/06:BoU12 Bostadsförsörjnings-
frågor (AL)

4. Ev. övriga frågor

Bilagor


1. Utkast till betänkande 2005/06:BoU11 (till punkt 2)
2. Utkast till betänkande 2005/06:BoU12 (till punkt 3)