Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-04 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:24

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2005/06:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:24
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:23

2. Föredragning av proposition 2005/06:145 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande jämte motioner (AL)

3. Ev. övriga frågor

Bilagor


PM 21: Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande (till punkt 2)
Proposition 2005/06:145 (till punkt 2)
Motioner Bo15-19 väckta med anledning av proposition 2005/06:145 (till punkt 2)
Material från sammanträdet den 2 maj:
- från Anticimex AB
- från Betongforum
Riksrevisionens förstudie om de statliga insatserna för att skydda medborgarna mot radonexponering