Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2006-06-01 kl. 08:30

Utskottsmöte 2005/06:27

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2005/06:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:27
Datum och tid: 08:30
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:26

2. Val av två ledamöter till att justera dagens protokoll

3. Fråga om utskottsinitiativ avseende följdändring i hyreslagen (BB)

4. Justering av betänkande 2005/06:BoU9 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande (AL)

5. Fråga om uppskov till nästa riksmöte med behandlingen av regeringens skrivelse 2005/06:202 Omstruktureringen av kommunala bostadsföretag - resultatredovisning (JB)

6. Ev. justering av betänkande 2005/06:BoU13 Uppskov med behandlingen av ärende (JB)

7. Ev. övriga frågor

Bilagor


BoU - Utskottsmtr
1. PM 24: Följdändringar till regeringens av riksdagen antagna förslag om reformerad hyressättning (till punkt 3)
2. Utkast till betänkande 2005/06:BoU9 (till punkt 4)
3. Utkast till betänkande 2005/06:BoU13 (till punkt 6)
4. Inbjudan till konferensen "European Maritime Policy - Baltic Sea Area's Opinion on EU Green Paper" (RD 200-3512-05/06)
5. Skrivelse från styrelsen i lokala hyresgästföreningen Prillan i Sundbyberg angående hyressättning (RD 200-3543-05/06)