Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2005-10-27 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:5

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2005/06:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:5
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37

Föredragningslista

1. Redovisning av underlag inför behandlingen av mål- och resultat inom politikområdena Bostadspolitik samt Regional samhällsorganisation av Cecilia Forsberg och Johan Wockelberg Hedlund, Riksdagens utredningstjänst.

2. Justering av protokoll 2005/06:4.

3. Föredragning av förslag i budgetpropositionen och motioner från årets allmänna motionstid om mål för bostadspolitiken m.m. (AL).

4. Föredragning av förslag i proposition 2005/06:5 Lantmäteriverksamheten jämte motioner (JB).

5. Föredragning av proposition 2004/05:175 Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället jämte motion. Med anledning av att trafikutskottet berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen och motionen i de delar som berör utskottets beredningsområde (JB).

6. Fråga om att ta emot motionerna 2005/06:Bo257 yrkande 2 från lagutskottet samt 2005/06:Ub311 från utbildningsutskottet. Omedelbar justering av paragrafen (JB).

7. Information om inkomna inbjudningar (JB).

8. Ev. övriga frågor.

Bilagor


1. Utredningstjänstens PM: Uppföljning och analys av resultatredovisningen för politikområdena Bostadspolitik och Regional samhällsorganisation (till punkt 1)
2. Motioner om mål för bostadspolitiken inför betänkande 2005/06:BoU1 (till punkt 3)
3. PM 6: Mål för bostadspolitiken m.m.(till punkt 3)
4. Utdrag ur Boverkets rapport Många mål - få medel (till punkt 3)
5. Proposition 2005/06:5 Lantmäteriverksamheten (till punkt 4)
6. Motioner med anledning av proposition 2005/06:5 Lantmäteriverksamheten (till punkt 4)
7. PM 7: Lantmäteriverksamheten (till punkt 4)
8. Utdrag ur proposition 200/05:175 Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället (till punkt 5)
9. Motion 2005/06:T1 (till punkt 5)
10. PM 8: Ändringar i ledningsrättslagen m.m. (till punkt 5)
11. Inbjudan till seminarium från miljö- och jordbruksutskottet (till punkt 7)
12. Inbjudan från Byggmaterialindustrierna (till punkt 7)
13. Inbjudan från Stockholms Byggmästareförening (till punkt 7)