Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2005-11-10 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:7

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2005/06:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:7
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:6

2. Information om studentbostadsföretagen m.m. av Rolf Svensson, ordförande och Ulf Bingsgård, generalsekreterare, Svenska Studentbostadsföreningen.

3. Justering av betänkande 2005/06:BoU2 Tredimensionell fastighetsindelning - kompletterande lagtekniska frågor (BB)

4. Justering av betänkande 2005/06:BoU4 Lantmäteriverksamheten (JB)

5. Ev. övriga frågor

Bilagor


Utkast till betänkande 2005/06:BoU2 (till punkt 3)
Utkast till betänkande 2005/06:BoU4 (till punkt 4)
Riksrevisionens rapport RiR 2005:15 Marklösen Finns förutsättningar för rätt ersättning?