Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2005-11-17 kl. 08:30

Utskottsmöte 2005/06:9

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2005/06:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:9
Datum och tid: 08:30
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2005/06:8.

2. Justering av betänkande 2005/06:BoU3 Avstående från besittningsskydd. (BB)

3. Ev. övriga frågor.

Bilagor


1. Utkast till betänkande 2005/06:BoU3 (till punkt 2)