Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:18 Tisdag 2011-04-05 kl. 11:00

Tisdag 2011-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2010/11:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Regeringens skrivelse 2010/11:75
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Regeringens skrivelse 2010/11:75
Föredragande: AL

3. EU-agenda för barns rättigheter
Fråga om yttrande till socialutskottet
KOM(2011) 60
Föredragande: CH

4. Preliminär plan
Fråga om fastställande av preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m. för resten av våren
Föredragande: MH

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Protokollsutdrag från KU
Föredragnings-PM
Punkt 3. Protokollsutdrag från SoU
Faktapromemoria 2010/11:82
KOM(2011) 60
Punkt 4. Preliminär sammanträdesplan
Punkt 5. Förteckning över inkomna EU-dokument