Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:19 Torsdag 2011-04-07 kl. 09:30

Torsdag 2011-04-07 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2010/11:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Komplettering av den nya plan- och bygglagens övergångsbestämmelser (CU26)
Beredning och justering
Föredragande: BB
Anm.
Utkast till betänkande CU26 kommer att översändas elektroniskt under onsdagen (den 6 april)

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 3. Förteckning över inkomna EU-dokument