Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:23 Torsdag 2011-05-12 kl. 09:30

Torsdag 2011-05-12 kl. 09:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2010/11:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:23
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning (CU24)
Justering
Prop. 2010/11:120
Föredragande: CH

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag till betänkande
Punkt 3. Förteckning över inkomna EU-dokument
Skrivelse från Svenska Bankföreningen (bordlades vid
CU:s sammanträde den 3 februari)