Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:25 Tisdag 2011-05-31 kl. 11:00

Tisdag 2011-05-31 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2010/11:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:25
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Utökat konsumentskydd vid tidsdelat boende (CU25)
Justering
Prop. 2010/11:85
Föredragande: Sjö

3. Grönbok om en EU-ram för bolagsstyrning (CU27)
Justering
KOM(2011) 164
Föredragande: CH

4. Slutande av avtal vid internationella köp av varor (CU28)
Justering
Prop. 2010/11:97
Föredragande: PS

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1 Protokoll
Punkt 2 Förslag till betänkande 2010/11:CU25
Punkt 3 Förslag till betänkande 2010/11:CU27
Punkt 4 Förslag till betänkande 2010/11:CU28