Civilutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:26 Tisdag 2011-06-14 kl. 11:00

Tisdag 2011-06-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Civilutskottet 2010/11:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:26
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Aktuella EU-frågor
Information om aktuella EU-frågor på civilutskottets beredningsområde
Statssekreterare Magnus Graner m.fl., Justitiedepartementet

3. Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering m.m.
Föredragande: AL

4. Övriga frågor

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Dagordning
PM 2011-06-07
Fakta-PM 2010/11:FPM101
Fakta-PM 2010/11:FPM102
Punkt 3. Kansli-PM
PM ang. inventering av forskning inom civilutskottets
beredninsgområde (Slutrapport 110527)